Email: info@sydak.nl Telefoon: 0180-491300

Advies en communicatie

Als Sydak hechten wij enorm veel waarde aan het bouwen van een langdurige persoonlijke relatie met onze opdrachtgevers.

Bij iedere offerteaanvraag of adviesverzoek wat wij krijgen bekijken wij de werkzaamheden door uw ogen. Er wordt vooraf goed geinventariseerd wat uw wensen en doelstellingen zijn voor het desbetreffende project/ gebouw.

Binnen Nederland heeft men het veelal over de prijs van een product of een dienst. Daarom is het voor veel opdrachtgevers verleidelijk om te kijken naar de goedkoopste prijs voor een opdracht voor de uit te voeren werkzaamheden. Wij kijken met u liever naar het zogenaamde “total cost of ownership”.  Er zijn veel zogenaamde wegen die naar Rome leiden. Wilt u een pand op enige termijn verkopen kan u ervoor kiezen om een systeem te kiezen met een korte levensduur. Of wilt u het gebouw aan één van uw kinderen schenken kan het zo zijn dat u met een kleine extra investering de levensduur kan verdubbelen.   

Door onze jarenlange ervaring op dak- en gevelgebied hebben wij wel gemerkt dat een prijs wel een wezenlijk onderdeel van de keuze bepaalt maar niet doorslaggevend is. Vooral in de markt waar wij in opereren hecht men veel waarde aan eerlijke adviezen, communicatie en het voorkomen van overlast tijdens de uitvoering.

Indien wij bij een pand komen en blijkt dat de door u gevraagde werkzaamheden op dat moment nog niet nodig zijn geven wij dit aan zodat u wellicht door het vernieuwen van een aantal zaken de levensduur van het dak aanmerkelijk kan verlengen.

Naast het bovenstaande is het onze doelstelling om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Als wij een werk opnemen voor een advies of een offerte kijken wij heel breed. Daken en gevels zijn volgebouwd met vele opties zoals bijvoorbeeld schoorstenen, lichtstraten, zonnestroomsystemen, bliksembeveiligingssystemen etc.etc. Op uw verzoek kunnen wij meerdere werkzaamheden voor u uit handen nemen. De term, door derden, komt u bij ons liever niet tegen.

Wij werken met projectleiders. De projectleider is uw contactpersoon gedurende het hele traject van A tot Z, van aanvraag tot oplevering. De projectleider verzorgt het offertetraject, de begeleiding van de werkzaamheden, de oplevering en de nazorg. Op deze manier is de kans op miscommunicaties tijdens de uitvoering vrijwel uitgesloten. 

Per project krijgt u bij ons een advies op maat. Wij horen graag uw specifieke wensen tijdens een persoonlijk gesprek.